1 مورد یافت شد

قدرتمند ترین ابزار تحت وب برای مدیریت و طبقه بندی عکسها، فیلم ها و فایل های صوتی

http://mag.niafam.com/مقالات/قدرتمند-ترین-ابزار-تحت-وب-برای-مدیریت-و-طبقه-بندی-عکسها،-فیلم-ها-و-فایل-های-صوتی

شرکت دانش بنیان نیافام و دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید شده و به عنوان قدرتمند ترین ابزار تحت وب برای مدیریت و طبقه بندی عکس ها، فیلم ها و فایل های صوتی بهره برداری می شود.مزایای آرشیو عکس حرفه‌ای نمایش بهتر آثاربا ایجاد آرشیو حرفه‌ای،...

متن استاتیک شماره 3 موجود نیست