1 مورد یافت شد

آشنایی با یادگیری ماشین – زیرمجموعه‌های Machine Learning

https://mag.niafam.com/مقالات/آشنایی-با-یادگیری-ماشین-–-زیرمجموعه‌های-Machine-Learning

شبکه های عصبی و یادگیری عمیق را تعریف کنیم بدینگونه می توان درباره آنها سخن به زبان آورد: شبکه های عصبی یک پارادایم برنامه نویسی الهام گرفته از بیولوژی است که کامپیوترها را قادر به یادگیری از داده های بصری و شهودی می‌کند و یادگیری عمیق مجموعه ای از...

متن استاتیک شماره 3 موجود نیست