1 مورد یافت شد

مقابله با نفوذ از طریق Tor

http://mag.niafam.com/مقالات/مقابله-با-نفوذ-از-طریق-Tor

دارک وب و از طریق تور اتفاق می‌افتد و با مسدود کردن نودهای خروجی این شبکه بسیاری از موارد نفوذ افرادی که توسط این شبکه به دنبال خرابکاری هستند بسته می‌گردد. به علت اینکه روزانه صدها IP قبلی شبکۀ Tor از این شبکه خارج می‌شود، درصورتی که این...

متن استاتیک شماره 3 موجود نیست