نگاهی به یادگیری ماشین و کاربردهای آن، فناوری که زندگی و انتخاب های ما را متحول می کند

نگاهی به یادگیری ماشین و کاربردهای آن، فناوری که زندگی و انتخاب های ما را متحول می کند

توانایی ما برای یادگیری و بهتر شدن در کارها از طریق تجربه بخشی از انسان بودن است، ما با این ویژگی متولد می شویم. ابتدا تقریباً هیچ چیز نمی‌دانیم و نمی‌توانیم برای خودمان کاری انجام دهیم. اما خیلی سریع هر روز یاد می‌گیریم و توانایی بیشتری پیدا می‌کنیم.
آیا می‌دانید کامپیوترها نیز می‌توانند همین کار را انجام دهند؟ یادگیری ماشین(Machine Learning) از ترکیب محاسبات آماری و علوم رایانه بوجود آمدهاست تا رایانه‌ها را قادر به یادگیری نحوه انجام یک کار معین بدون برنامه ریزی برای انجام آن کار کند، درست همانطور که مغز از تجربه برای پیشرفت در یک کار استفاده می‌کند. اگر علاقمند به یادگیری ماشین هستید، فیلم جذاب این پست را ببینید و با مطالعه این نوشتار از اهمیت آن بیشتر آگاه شوید.


یادگیری ماشین زیر مجموعه هوش مصنوعی است. تمرکز آن بر توسعه برنامهای است که بتواند با دسترسی به دادهها از آنها یاد بگیرد. مثل کودکی که جهان را میبیند، تجربه میکند و به کمک آنها یاد میگیرد.
یک مثال ساده، ماشینی(کامپیوتری) است که بتواند تفاوت سگها و گربه‌ها را بفهمد و آن‌ها را از یکدیگر تشخیص دهد. شما می‌توانید با نشان دادن تعداد زیادی از تصاویر به او بگویید این یک سگ است یا یک گربه و ویژگی مهم الگوریتمها و تکنیک یادگیری ماشین این است که این موارد را یاد میآموزد. یک برنامه رایانهای برای یادگیری، الگوهای آماری را در داده ها جستجو میکند که به آن امکان میدهد گربه یا سگ را در آینده تشخیص دهد.
ممکن است به خودی خود بفهمد که گربهها بینی کوتاه تری دارند و سگها میتوانند در اندازههای متنوع تری باشند و سپس آن اطلاعات را به صورت عددی سازماندهی میکنند.

 اما مهمتر از همه، این کامپیوتر است، نه برنامه نویس، که این الگوها را شناسایی میکند و الگوریتمی را برای طبقه بندی دادههای آینده ایجاد مینماید.

ممکن است اشتباه و خطاهایی نیز وجود داشته باشد. هرچه رایانه داده بیشتری دریافت کند، الگوریتم وی دقیق تر تنظیم میشود و میتواند در پیش بینیهای خود دقیق تر باشد. یادگیری ماشین در حال حاضر به طور گستردهای استفاده میشود.
فناوری تشخیص چهره، تبدیل متن به گفتار، فیلترهای هرزنامه در پست الکترونیک، توصیه و راهنماییهای هوشمند برای خرید آنلاین، شناسایی تقلب در کارت اعتباری و بسیاری از موارد دیگر از کاربردهای یادگیری ماشین است. بخش قابل توجهی از این نیازها و کاربردها که به وسیله روشهای جذاب یادگیری ماشین قابل حل است هنوز شناخته نشده یا در حال توسعه است. در انواع رباتها، خودروهای خودران، پورتالهای هوشمند سازمانی، وب سایتها و... هرروز بیشتر از روز قبل شاهد حضور خدمات مبتنی بر یادگیری ماشین هستیم.

no result

شرکت دانش بنیان نیافام هم در بخش پژوهش و توسعه خود محصولات مختلفی را با استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق توسعه داده است. این محصولات میتوانند بهرهروی در سازمانها را بهبود بخشند و با استفاده از فناوری و دانشهای نوین نیاز مخاطبان آنها را به بهترین شکل پاسخ دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر حتما بخش محصولات و بخش پژوهش در سایت شرکت دانش بنیان نیافام را ببینید و با مقالات جذاب در مجله نیافام همراه باشید.

: لینک کوتاه خبر
متن استاتیک شماره 3 موجود نیست